Sme AMAVET klub 958

Od tohto školského roku patrí náš klub pod organizáciu AMAVET.

AMAVET už od roku 1990 pôsobí na Slovensku ako nezisková organizácia – občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale je tu i pre pedagógov či rodičov. Vedie spolu s nimi mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času či už organizovaním podujatí alebo prostredníctvom klubov, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska.

AMAVET logo

Klub LEGO robotiky pri Fakulte riadenia a informatiky v Žiline je odteraz

AMAVET klub 958.

Web stránka AMAVET

Facebook stránka AMAVET

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *