• Sme AMAVET klub robotiky 958
  • Vieme, čo chceme vytvoriť a vytvoríme to
  • Hľadáme výzvy a skúšame ich vytrvalo zdolať
  • Lebo majster zlyhal mnohokrát viac, ako to jeho učeň len skúsil
  • Roboty zo stavebníc Lego Mindstorms EV3
  • Vlastné projekty na Arduine, Raspberry, ...
  • 3D modelovanie a tlač na 3D tlačiarni
  • Robotické súťaže