Nové cvičné ihriská

Tento rok sme realizovali projekt výroby cvičných ihrísk pre rôzne robotické súťaže, ktorých sa zúčastňujeme, alebo ktorých by sme sa radi zúčastnili.

Súťažná dráha pre kategóriu Sklad kečupu na Istrobote

Jednou z najhlavnejších činností, ktorej sa venujeme je príprava robotov na rôzne robotické súťaže. Pre čo najlepšie pripraveného robota je potrebné neustále skúšanie správania robota v podmienkach čo najbližších na súťaži. Veľa súťaží má definovanú nejakú plochu, v ktorej sa má robot pohybovať a plniť rôzne úlohy. V našom klube sa deti snažia čo najlepšie pripraviť na jednotlivé súťaže, ale testovacie plochy sú často nie veľmi kvalitné a nedokážu tak dobre napodobniť situáciu na súťaži.

Na žilinskej robotickej súťaži sa používa dráha podpobná ako na sledovanie dráhy na súťaži Trenčiansky robotický deň

V grafickom štúdiu sme si preto nechali vyrobiť niekoľko testovacích plôch vytlačených na hrubšiu plachtovinu používanú pre výrobu odolných reklamných bannerov. Takéto ihrisko sa dá ľahko zrolovať a odložiť, čo je jeho najväčšia výhoda. Pre niektoré súťaže sa síce používajú súťažné dráhy umiestnené na pevnom podklade, no my žiaľ nemáme priestor na odkladanie takých rozmerných dosiek.

Nové cvičné ihrisko, ktoré využijeme pri tréningu na line follower súťaže v Rosine, Brne, v Prahe a aj na súťaž DoIt! na Trenčianskom robotickom dni

Projekt bol spolufinancovaný mestom Žilina a finančne ho zo svojho grantu podporil aj AMAVET. Ďakujeme. 🙂

Comments are closed.