Trenčiansky robotický deň 2018

Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov (robotická súťaž), ktorú organizuje SOŠ Pod Sokolicami v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod osobnými záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín. Spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu. 
Zúčastnili sme sa s 2 robotmi: 1x v kategórii Line Follower <16 a 1x v kategórii Follower >16.