Robotický battle na Alejovej 2018

Gymnázium Alejová každoročne organizuje robotickú súťaž pre deti ZŠ a SŠ z ceclého Slovenska. Sú pripravené 4 súťažné kategórie. 
Náš klub sa zúčastnil v kategórii Lego Racing a Racing Elektro. 
Získali sme 2.miesto a ocenenie dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika za najlepšie technické prevedenie.

Comments are closed.