Robot hľadá cestu v bludisku súťaže Micromouse.

Konštrukcia:
– Lego Mindstorms EV3 kocka
– 2x EV3 medium motory
– 3x EV3 svetelný senzor – snímanie vzdialenosti steny
– 1x EV3 gyro senzor

Program
Pre programovanie bola použitá Java pomocou Lejos 0.9.1.
Jednoduchý program na prehľadávanie bludiska pomocou pravidla pravej/ľavej ruky.

Problémy
– malý rozsah svetelných senzorov na danú vzdialenosť
– drift gyro senzoru

2016 – účasť na súťaži Istrobot – úšpešné nájdenie cieľa, 4.miesto