Chcete nás podporiť?

Klub LEGO robotiky potrebuje nemalé finančné prostriedky na svoju činnosť. Náročné je financovať aj účasť na súťažiach, ktoré majú deti najradšej. Budeme veľmi radi ak nás podporíte, či už finančne alebo materiálne. Všetky získané financie používame hlavne na nákup techniky pre našu činnosť. Vedúci klubu sú dobrovoľníci a deťom sa venujú úplne zdarma – robíme to z presvedčenia, že medzi deťmi prehĺbime záujem
o robotiku aj všeobecne o vedu a techniku. Ak rozmýšľate rovnako a radi by ste svoj voľný čas venovali deťom, veľmi radi Vás medzi nami uvidíme. 

Ak máte tú možnosť a chcete nám pomôcť priamo finančne, budeme vám veľmi vďační za každé jedno euro.

KLUBOVÝ ÚČET –  FIO banka

SK9283300000002900797114

Pomôžu nám aj 2%